Mero Saikyo in Singapore

Dishes
Nakajima Suisan Grilled Fish
Mero Saikyo Set
Shin Minori (UE Square)
Gindara Saikyo Yaki Set
El Mero Mero
El Mero Mero
Kyoaji Japanese Dining
Gindara Saikyo
Mellow
Mero Lite D


Restaurant

El Mero Mero

4.2
30 Victoria Street #01-20 CHIJMES, Singapore 187996